Co vuông máng cáp

Co vuông máng cáp

Co vuông máng cáp

Chi tiết sản phẩm

Co vuông máng cáp
Co vuông máng cáp

Những việc cần làm

  1. Tạo hình ảnh sản phẩm + khung hình chính xác
  2. Tạo khung hình ảnh bài viết (3-4 cái)

 

Kích thước khung hình chi tiết của Website

  1. Slider 1360x540 pixel
  2. ảnh minh họa 300x188 pixel
  3. ảnh chi tiết sản phẩm 800x500 pixel
  4. ảnh minh họa bên trong sản phẩm 300x400 pixel
  5. ảnh chi tiết 600x800 pixel

Co vuông máng cáp

Co vuông máng cáp

Co vuông máng cáp